Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Oirschotseweg Best

Het college van burgemeester en wethouders van Best maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad op 19 april 2021 een voorbereidingsbesluit is genomen voor het plangebied bestaande uit de percelen, kadastraal bekend gemeente Best, sectie E, nummers 5167, 5168 en 5170, gelegen aan de Oirschotseweg zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0753.vbOirschotsewegvs2-VG01.

Hierbij is door de raad verklaard dat voor dit gebied een bestemmingswijziging wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft het bouwen en gebruiken van het plangebied ter plaatse.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op dinsdag 11 mei 2021 en geldt voor de duur van één jaar. Het besluit kan vanaf de dag van publicatie worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het voorbereidingsbesluit is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0753.vbOirschotsewegvs2-VG01.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Best, 11 mei 2021
College van burgemeester en wethouder gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.vbOirschotseweg
Datum
18 mei 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Voorbereidingsbesluit
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)