Lees pagina voor

Planschade

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we onder de Wet ruimtelijke ordening planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voor schade als gevolg van een ruimtelijke procedure onder de Omgevingswet wordt verwezen naar de pagina Nadeelcompensatie.

Voorwaarden

Aanvragen tegemoetkoming planschade

U kunt een verzoek om planschade indienen met het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 26.8 kB) bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Afhandeling van uw aanvraag

In de procedureverordening tegemoetkoming planschade (Deze link gaat naar een externe website) staat beschreven hoe de gemeente te werk gaat na het ontvangen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.