Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Schutboom 2011

De nieuwe wijk Schutboom ligt in het gebied tussen de Oirschotseweg, Ringweg, Jacob van Wassenaarstraat, Ketelbraken en Johan Frisopark. Het noordelijke deel van deze nieuwe wijk is inmiddels bebouwd en heeft een eigentijdse woonsfeer. Het zuidelijke gedeelte krijgt een landelijke sfeer.

Beleidsregel Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan Schutboom

Op 26 september 2011 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 3 van het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan Schutboom (PDF, 3.8 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in het woongebied Schutboom. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpSchutboom2011
Datum
26 september 2011
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)