Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Omgevingsvisie Best 2040: dorp van formaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 6 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage ligt. In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar 2040 en schetsen we hoe we Best voor ons zien. Het bevat ambities, kaders en uitgangspunten voor ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.

De ontwerp-Omgevingsvisie kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens is de ontwerp-Omgevingsvisie digitaal beschikbaar via www.omgevingsvisiebest.nl (Deze link gaat naar een externe website) en via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling op de ontwerp-omgevingsvisie reageren door een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met M. van Tienen via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.omgevingsvisie
Datum
8 mei 2023
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Structuurvisie
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)