Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Molenstraat

Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van vervangende woningbouw. Het plangebied ligt tussen het spoor in het westen en het Heilig Hartplein in het oosten. De noordgrens ligt achter de woningen aan de Molenstraat. De zuidgrens ligt ook achter de woningen aan de Molenstraat. Dit sluit aan op de woningen aan de Leeuwerikstraat en de Stationsstraat. Ook de woningen op de hoek van de
Molenstraat en het Heilig Hartplein en de grote loods achter de woningen aan de Molenstraat horen bij het plangebied.

Beleidsregel Beeldkwaliteitplan Molenstraat

Op 1 november 2010 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 3 van het Beeldkwaliteitplan Molenstraat (PDF, 1.7 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op onze website onder Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.molenstraat2010
Datum
1 november 2010
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)