Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Campus Westerwind

Het plangebied ligt op en rond Hogevleutweg 9. Dat is in het buitengebied ten noordoosten van de bebouwde kom van Best en de rijksweg A2. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een zorgboerderij met paarden.

Beleidsregel Beeldkwaliteit Westerwind

Op 18 juni 2012 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitplan Campus Westerwind (PDF, 1.2 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpcampuswesterwind
Datum
18 juni 2012
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)