Privacy

De gemeente Best en alle andere partijen gaan veilig om met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy goed beschermd is. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met de betrokken partijen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Voor het oplossen van uw vraag of probleem kan de gemeente uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen.

Uw dossier

In uw dossier staan alleen die gegevens die u met uw contactperso(o)n(en) heeft besproken. Alleen uw contactperso(o)n(en) kunnen uw dossier inzien. U hebt het recht om uw dossier in te zien. De gemeente krijgt alleen die gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw vraag.

Medische dossiers

Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. Dat mogen alleen medische professionals (zoals huisartsen, specialisten en psychiaters) die bij de behandeling zijn betrokken. Alle partijen gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om, hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente.

Sluit het menu