Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Appartementen GolfBest

De gemeenteraad heeft op 26 september 2016 het bestemmingsplan ‘Appartementen GolfBest’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit bekend op grond van artikel 3.8, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van 24 appartementen met een full service concept. Het plangebied ligt ten oosten van het bestaande clubhuis op het golfterrein (Golflaan 1), in het zuiden van Best.

Besluit hogere waarden

Op 1 februari 2016 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor het realiseren van 24 appartementen ten gevolge van het railverkeer van de spoorlijn Eindhoven-Boxtel. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken heeft van 6 april tot en met 17 mei 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen over het ontwerpbesluit. Op 27 juli 2016 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beleidsregel ‘Welstandscriteria appartementen Golf Best’

De gemeenteraad heeft op 26 september 2016 de beleidsregel ‘welstandscriteria appartementen Golf Best’ vastgesteld. Deze worden door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de beoordeling van het bouwplan voor de appartementen op deze locatie.

Stukken bekijken

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere waarden en de beleidsregel ‘welstandscriteria appartementen Golf Best’ met de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan vanaf 26 oktober ook tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u daarnaast inzien via de website van Ruimtelijke Plannen.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden zijn op 8 december 2016 in werking getreden.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpGolfBest
Datum
26 september 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)