Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Vogelkers ong.

Verleende omgevingsvergunning ‘Vogelkers ongenummerd’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de ontwikkeling van 10 woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie K, nummer 2400 gelegen aan de Vogelkers in Best. De omgevingsvergunning wijkt niet af van de ontwerp-omgevingsvergunning die eerder ter inzage is gelegd.

Terinzagelegging stukken

De verleende omgevingsvergunning is, met bijbehorende stukken digitaal beschikbaar (Deze link gaat naar een externe website).

Normaal gesproken kunt u de omgevingsvergunning gedurende de ter inzage termijn van 21 oktober tot en met 1 december 2020 ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u de verleende omgevingsvergunning inzien? Neemt u dan telefonisch contact op met een medewerker van de vakgroep vergunningen via ons centrale telefoonnummer 140499. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 1 december 2020 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Best, 20 oktober 2020

Kenmerk
NL.IMRO.0753.ovVogelkersong
Datum
16 oktober 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)