Lees pagina voor

Bestemmingsplan: EIndhovenseweg-Zuid 77

De gemeenteraad heeft op 11 september 2017 het bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 77’ (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld. Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit het perceel aan de Eindhovenseweg-Zuid 77 en de omliggende gronden. In het bestemmingsplan wordt de bestaande woning aan Eindhovenseweg-Zuid 77 planologisch-juridisch vastgelegd, waarbij de mogelijkheid om een manege te realiseren, komt te vervallen.

Het bestemmingsplan is op 2 november 2017 onherroepelijk in werking getreden.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpeindhwegzuid77
Datum
11 september 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)