Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Broekstraat

Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van het centrum van Best, ten westen van de Ringweg. De grens van het gebied ligt aan de oostzijde bij de Ringweg, aan de westzijde bij de Broekstraat, aan de noordzijde bij de Parallelweg 11 en deels over Parallelweg 12. Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk.

Beleidsregel Welstandscriteria Broekstraat

Op 20 september 2010 heeft de raad de beleidsregel ‘Welstandscriteria Broekstraat’ (PDF, 2.4 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op onze website onder Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpbroekstraat2010
Datum
16 juli 2010
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)