Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Steegsche Velden, Broekbeemd

De gemeente heeft het “Uitwerkingsplan Steegsche Velden, Broekbeemd” in 2018 vastgesteld. Het plangebied van het uitwerkingsplan ligt in de bebouwde kom van Best in de nieuwe woonwijk Steegsche Velden aan de Broekbeemd.

Inhoud bestemmingsplan

Het uitwerkingsplan is opgesteld om invulling te geven aan de uitwerkingsbestemming in het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Steegsche Velden-oost’. De uitwerking vindt plaats in de vorm van een bestemming ‘Wonen’ voor 3 woningen en een bestemming ‘Groen – Water’.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.uwBroekbeemd
Datum
20 februari 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Uitwerkingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)