Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Batadorp

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2015 het Bestemmingsplan Batadorp en omgeving heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de actualisatie van de geldende plannen. Daarnaast is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van Batadorp.

Beleidsregel “Welstandscriteria cultuurhistorisch waardevol Batadorp”

Op 30 november 2015 heeft de raad de beleidsregel Welstandscriteria cultuurhistorisch waardevol Batadorp (PDF, 2.7 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpBatadorpeo
Datum
30 november 2015
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)