Lees pagina voor

Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Best. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie

We doen er alles aan om te zorgen voor correcte en complete informatie op deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie. We aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar info@gemeentebest.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.

Hulp bij de website

Browsers

De website van de gemeente Best is geschikt voor alle moderne internetbrowsers, zoals Google Chrome (Deze link gaat naar een externe website), Mozilla Firefox (Deze link gaat naar een externe website) en Internet Explorer (Deze link gaat naar een externe website). Wij raden u aan uw internetbrowser altijd actueel te houden door de laatste versies te installeren.

PDF-bestanden bekijken

De PDF-bestanden die we op de website aanbieden, kunt u openen met het programma Adobe Acrobat Reader.

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD (Deze link gaat naar een externe website) nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

E-mailprotocol

Berichten verzonden naar het algemene e-mailadres van de gemeente (info@gemeentebest.nl) behandelen wij als poststuk.
E-mail gericht aan persoonlijke gemeente e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente (bv. <naam bestuurder/medewerker>@gembest.nl) behandelen we niet als officieel poststuk. De reden daarvoor is dat dan niet gewaarborgd is dat uw verzoek of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld. E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente archiveren we op een goede en veilige manier, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Afhandeling e-mail

Bij de afhandeling van e-mail maken we onderscheid in eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen handelen we af binnen 2 werkdagen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 8 weken. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval krijgt u een ontvangstbevestiging met een nieuwe termijn waarbinnen wij uw vraag beantwoorden.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Kwetsbaarheden melden (responsible disclosure)

Bij de gemeente Best vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Wij werken graag met u samen om onze informatie en onze systemen beter te kunnen beschermen. Als u een zwakke plek in een van onze systemen vindt, dan horen wij dit graag. Neem contact met ons op via datalek@gembest.nl.

Welke informatie hebben wij nodig?

Geef bij uw melding voldoende informatie zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kunnen wij u om meer informatie vragen. Wij vragen u vertrouwelijke gegevens niet in de e-mail mee te sturen maar aan te leveren via https://bestand.gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website) met als ontvanger datalek@gembest.nl.

Wij vragen u:

Wat doen wij?

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Links naar websites van derden

Deze website verwijst naar websites van andere partijen. De gemeente Best is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of info@gemeentebest.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Als gemeente Best vinden wij het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan gebruiken. We doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps. Op de pagina Toegankelijkheidsverklaringen leggen we uit hoe we dit doen.

Webarchief

De website www.gemeentebest.nl wordt gearchiveerd door Pagefreezer. In een aparte omgeving kunt u per datum door de website navigeren en bekijken welke informatie er op dat moment op stond.

Ga naar het webarchief van gemeentebest.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Deze website vertalen

Wilt u de informatie op deze website in een andere taal lezen? Ga naar de pagina die u wilt lezen, selecteer (een deel van) de tekst die u wilt lezen. Dan verschijnt de optie 'Vertalen' in beeld. Klik vervolgens op de taal waarin u de tekst wilt lezen. U kunt de tekst ook laten voorlezen. We gebruiken Google Translate voor de vertalingen. We zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van de vertalingen.