Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Best. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie

We doen er alles aan om te zorgen voor correcte en complete informatie op deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. We aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar info@gemeentebest.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.

Hulp bij de website

Browsers

De website van de gemeente Best is geschikt voor alle moderne internetbrowsers, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox en Internet Explorer. Wij raden u aan uw internetbrowser altijd actueel te houden door de laatste versies te installeren.

PDF-bestanden bekijken

De PDF-bestanden die we op de website aanbieden, kunt u openen met het programma Adobe Acrobat Reader.

Veiligheid persoonsgegevens

U hebt er recht op dat de gemeente Best zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Hierover leest u meer op de pagina Privacy

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

E-mailprotocol

Berichten verzonden naar het algemene e-mailadres van de gemeente (info@gemeentebest.nl) behandelen wij als poststuk.
E-mail gericht aan persoonlijke gemeente e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente (bv. <naam bestuurder/medewerker>@gembest.nl) behandelen we niet als officieel poststuk. De reden daarvoor is dat dan niet gewaarborgd is dat uw verzoek of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld. E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Afhandeling e-mail

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt in eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen handelen we af binnen 2 werkdagen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 8 weken. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval krijgt u een ontvangstbevestiging met een nieuwe termijn waarbinnen wij uw vraag beantwoorden.

Links naar websites van derden

Deze website verwijst naar websites van andere partijen. De gemeente Best is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of info@gemeentebest.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Best wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: https://www.gemeentebest.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16-05-2018.

Sluit het menu