Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Best. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie

We doen er alles aan om te zorgen voor correcte en complete informatie op deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. We aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar info@gemeentebest.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.

Veiligheid persoonsgegevens

De gemeente Best gebruikt persoons- of adresgegevens die u achterlaat op deze website uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Alle pagina's waarop u persoonsgegevens met de gemeente deelt (formulieren) zijn voorzien van beveiliging die vergelijkbaar is met de manier waarop u via internet met uw bank communiceert. Uw persoonsgegevens worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar de relevante systemen binnen de gemeente en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

E-mailprotocol

Berichten verzonden naar het algemene e-mailadres van de gemeente (info@gemeentebest.nl) behandelen wij als poststuk.
E-mail gericht aan persoonlijke gemeente e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente (bv. <naam bestuurder/medewerker>@gembest.nl) behandelen we niet als officieel poststuk. De reden daarvoor is dat dan niet gewaarborgd is dat uw verzoek of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld. E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Afhandeling e-mail

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt in eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen handelen we af binnen 2 werkdagen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 8 weken. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval krijgt u een ontvangstbevestiging met een nieuwe termijn waarbinnen wij uw vraag beantwoorden.

Gebruik van cookies op deze website

Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van de Rijksoverheid. We gebruiken de cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze informatie kunnen we de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.

Links naar websites van derden

Deze website verwijst naar websites van andere partijen. De gemeente Best is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of info@gemeentebest.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Best wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: https://www.gemeentebest.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten via info@gemeentebest.nl, op die manier kunnen we onze website verbeteren. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27-11-2017.

Sluit het menu