Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Kruisbeemdenweg 16

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kruisbeemdenweg 16

De gemeenteraad heeft op 19 december 2016 het bestemmingsplan ‘Kruisbeemdenweg 16’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit bekend op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van een hondenfokkerij en hondenpension met bedrijfswoning aan de Kruisbeemdenweg 16. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 10 augustus tot en met 20 september 2016 ter inzage heeft gelegen.

Stukken bekijken

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpKruisbeemdenwg16
Datum
19 december 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)