Gemeente Best

Openingstijden

Gemeentehuis

Vandaag open tot 19.00 uur
Morgen: 8.30-17.00 uur

Alle openingstijden

Telefoon

Vandaag telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur
Morgen: 8.30-17.00 uur

Nieuws

Programma Geluid 2018-2023

Het college heeft het ‘Programma Geluid 2018-2023’ vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente.

Lees verder

Meedenken via inwonerspanel

Via het panel kunt u met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan. Wij vinden uw inbreng belangrijk!

Lees verder

Concept beleidsakkoord gereed

De gemeenteraad van Best heeft in gezamenlijkheid een concept Beleidsakkoord opgesteld voor de komende raadsperiode. Wilt u hierop reageren? Dat kan.

Lees verder

Wees extra alert op brandgevaar in de natuur!

Het is al een lange tijd droog in de regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. Wees dus extra alert en meld verdachte zaken.

Lees verder

Vacature: begeleider jeugdraad

De jeugdraad van Best is op zoek naar een nieuwe begeleider.

Lees verder

Sluit het menu