Meldingen en klachten

Wilt u iets melden of heeft u een klacht? Laat het ons weten!

 • Meldingen openbare ruimte: Ligt er een kapotte stoeptegel of heeft u last van zwerfvuil of geluidsoverlast? Of hebt u last van loslopende honden? Geef het aan ons door.
 • Afval: Voor meldingen die te maken hebben met afval (bijvoorbeeld niet-geleegde containers) kunt u bellen naar de servicedesk afval via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 8246. De servicedesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de servicedesk.
 • Heeft u vragen of klachten over de elektrische deelscooter van Go Sharing? Neem dan contact op met de klantenservice van Go Sharing via telefoonnummer (085) 902 29 01, de chatfunctie op Facebook of stuur een e-mail naar info@go-sharing.nl.
 • Meldingen vleermuizen en/of steenmarters in gebouwen: heeft u een vleermuis op uw zolder of een steenmarter in uw schuur? Geef het aan ons door. Een ervaren kenner van vleermuizen en steenmarters neemt dan telefonisch contact met u op en bezoekt indien nodig uw adres.
 • Rioolverstopping: Is het riool verstopt op uw eigen grond? Dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen en kunt u bij ons melden.
 • Klachten: Bent u ontevreden over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen.
 • Schadeclaim indienen: U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
 • Gemeentelijke website: Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar info@gemeentebest.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat.
 • Bezwaar maken tegen een beslissing: Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.
 • Te late beslissing van de gemeente: De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Lukt dit niet, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Hierna heeft de gemeente nog 14 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Na deze 14 dagen heeft u recht op een vergoeding.
 • Gevonden en verloren voorwerpen: Heeft u iets verloren of gevonden? Dan kunt u dit bij ons melden!
 • Vliegverkeer: Heeft u klachten over vliegtuigen van Eindhoven Airport? Dan kunt u bellen naar (040) 2896133 of op de website www.samenopdehoogte.nl een meldingsformulier invullen. Zo nu en dan zijn er ook militaire oefeningen in het luchtruim van gemeente Best. Deze oefeningen komen niet altijd gelegen en kunt u wellicht als storend ervaren. Inwoners van Best kunnen een melding maken over dit soort geluidoverlast via de website www.samenopdehoogte.nl.
 • Heeft u een klacht over de bewegwijzering van wandel- en fietspaden die onderdeel zijn van het wandel- en fietsroutenetwerk? Deze kunt u melden bij het meldpunt van Routebureau Brabant via www.routebureaubrabant.nl/meldpunt.
 • Klachten over militaire voertuigen meldt u door een e-mail te sturen naar Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl bij de sectie Communicatie van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Vermeld hierbij het adres waar de voertuigen gesignaleerd zijn, het tijdstip en het kenteken van het voertuig. Militaire lesvoertuigen herkent u aan een oranje bordje met een zwarte letter L of LES op het voertuig. Alle militaire voertuigen hebben naast een kentekenplaat ook eenheidsmerktekens.
 • Is er schade door militaire voertuigen? Dan kunt u dit melden bij de schadecommissie Defensie, afdeling Claims via de website van Defensie of via telefoonnummer (030) 21 80 420.
 • Wilt u geluidsoverlast melden? Maak dan een melding openbare ruimte. Geluidsoverlast doorgeven buiten kantoortijden kan ook via de Provinciale milieuklachtencentrale, via telefoonnummer (073) 681 28 21. Tijdens evenementen op Aquabest is ook de organisator te bereiken via een speciale meldlijn. Dit telefoonnummer is (0499) 327 773.
 • Wilt u misdaad anoniem melden? Gemeente Best is partner van Meld Misdaad Anoniem.
 • Staat uw onderwerp hier niet bij of wilt u contact opnemen met handhaving? Bel dan het algemeen nummer 14 0499.