Meldingen en klachten

Wilt u iets melden of heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Meldingen openbare ruimte (wegen, parken, enzovoort)

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals wegen, trottoirs, sportvelden en parken. Liggen er stoeptegels los, is de straatverlichting kapot of een boom omgewaaid? Heeft u last van zwerfvuil, geluidsoverlast, hout stoken of loslopende honden? Doe een melding openbare ruimte met Fixi.

Geluidsoverlast

Wilt u geluidsoverlast melden? Dat kan op de volgende manieren:

Afval

Voor meldingen die te maken hebben met afval (bijvoorbeeld niet-geleegde containers) kunt u bellen naar de servicedesk afval via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 8246. De servicedesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de servicedesk. Meer informatie over afval vindt u op Afvalbest.nl.

Huurders gemeentelijke panden

Bent u huurder of gebruiker van een gebouw van de gemeente Best? En heeft u een storing of schade in/aan het pand? Dan kunt u ook een melding maken via Fixi. Lees onze spelregels (PDF, 101.3 kB) om te zien welke meldingen u kunt doorgeven.

Vliegverkeer

  • Heeft u klachten over vliegtuigen (vliegverkeer met en zonder militaire doeleinden) van Eindhoven Airport? Dan kunt u bellen naar (040) 2896133 of op de website www.samenopdehoogte.nl een meldingsformulier invullen. Zo nu en dan zijn er ook militaire oefeningen in het luchtruim van gemeente Best. Deze oefeningen komen niet altijd gelegen en kunt u als storend ervaren. Inwoners van Best kunnen een melding maken over dit soort geluidoverlast via de website www.samenopdehoogte.nl of via de optie hieronder.
  • Heeft u klachten over militair vliegverkeer op Vliegbasis Eindhoven? Geef deze dan door via het speciale klachtenformulier voor deze vliegbasis op de site van het Ministerie van Defensie. U kunt ook bellen met het gratis nummer (0800) 022 60 33. U kunt hier terecht voor klachten binnen heel Nederland.

Militaire voertuigen

  • Klachten over militaire voertuigen meldt u door een e-mail te sturen naar Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl bij de sectie Communicatie van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Vermeld hierbij het adres waar de voertuigen gesignaleerd zijn, het tijdstip en het kenteken van het voertuig. Militaire lesvoertuigen herkent u aan een oranje bordje met een zwarte letter L of LES op het voertuig. Alle militaire voertuigen hebben naast een kentekenplaat ook eenheidsmerktekens.
  • Is er schade door militaire voertuigen? Dan kunt u deze schade melden via de website van Defensie bij de schadecommissie Defensie, afdeling Claims. U kunt ook bellen naar (030) 21 80 420.

Misdaad anoniem melden

Wilt u misdaad anoniem melden? Gemeente Best is partner van Meld Misdaad Anoniem.

Vleermuis of steenmarter

Heeft u een vleermuis op uw zolder of een steenmarter in uw schuur? Doe melding van de vleermuis of steenmarter met Fixi. Een ervaren kenner van vleermuizen en steenmarters neemt dan telefonisch contact met u op en bezoekt indien nodig uw adres.

Klachten over de gemeente

Bent u ontevreden over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden? Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing? Kijk dan onder Klachten en bezwaar.

Overige meldingen en klachten

Staat uw onderwerp hier niet bij of wilt u contact opnemen met handhaving? Bel dan het algemene nummer 14 0499.