Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Koekoekbos, Villawijk en omgeving, Partiële herziening

Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat de wijken Koekoekbos en Villawijk. Het bestemmingsplan is opgesteld omdat de Raad van State op 18 juni 2014 een uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan ‘Koekoekbos, Villawijk en omgeving’. De Raad van State heeft het bestemmingsplan op onderdelen vernietigd, waardoor de gemeente genoodzaakt is het bestemmingsplan aan te passen. Daarnaast worden in dit bestemmingsplan 6 directe bouwtitels planologisch vastgelegd. Bij dit plan hoort ook de Handleiding rooien bomen in Koekoeksbos (PDF, 320.3 kB).

Beleidsregel Welstandscriteria erfafscheidingen Koekoeksbos/Villawijk en omgeving

Op 28 september 2015 heeft de raad de beleidsregel Welstandscriteria erfafscheidingen Koekoeksbos/Villawijk en omgeving (PDF, 1.6 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning voor erfafscheidingen in dit gebied. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op onze website onder Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpkoekoekbosherz
Datum
21 september 2015
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)