Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Oirschotsweg 88

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Oirschotseweg 88.

Beleidsregel “Welstandscriteria Oirschotseweg 88”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 9 maart 2020 de beleidsregel “Welstandscriteria Oirschotseweg 88” (PDF, 550.6 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. 

Besluit hogere waarden

Op 24 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde (PDF, 1.6 MB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 88’.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpOirschotseweg88
Datum
9 maart 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)