Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Wijzigingsplan Kapelweg 27

Vaststelling wijzigingsplan ‘Kapelweg 27 Best’

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in haar vergadering van 18 juli het wijzigingsplan ‘Kapelweg 27 Best’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van het wijzigingsplan bevindt zich aan Kapelweg 27. Het plan is opgesteld om de vorm van het bestemmingsvlak te veranderen zodat ten westen van de bestaande bebouwing een nieuwe stal gerealiseerd kan worden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Best 2006’ is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Stukken bekijken

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan via Ruimtelijke Plannen.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het wijzigingsplan is op 7 september in werking getreden en onherroepelijk.
 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.wpkapelweg27
Datum
18 juli 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)