Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Broekdijk 20, Best

Het plangebied ligt in het buitengebied van Best, ten noorden van de bebouwde kom van Best. Daar liggen de woningen met adres Broekdijk 20 en Molenkampseweg 2 en 4. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk.

Beleidsregel 'Beeldkwaliteitplan Broekdijk 20'

Op 20 juni 2011 heeft de raad de beleidsregel Beeldkwaliteitplan Broekdijk 20 (PDF, 1.5 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel met welstandscriteria wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.BPbroekdijk202010
Datum
20 juni 2011
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)