Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Liempdseweg

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2016 het bestemmingsplan ‘Liempdseweg’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 2 vrijstaande woningen aan de Liempdseweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.bpLiempdseweg-VG01 (Deze link gaat naar een externe website).

Van 15 juni tot en met 26 juli 2016 kon tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan is op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking getreden met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Vaststelling beleidsregel ‘Welstandscriteria twee woningen Liempdseweg’

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 30 mei 2016 de beleidsregel ‘Welstandscriteria twee woningen Liempdseweg’ (PDF, 200.4 kB) vastgesteld. Deze worden door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de beoordeling van de twee nieuw te bouwen woningen op deze locatie. Een ieder kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Meldt u zich dan bij de centrale receptie.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpLiempdseweg
Datum
30 mei 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)