Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Klaverhoekseweg 9a e.o.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het saneren en slopen van een vleeskuikenbedrijf aan de Klaverhoekseweg 9a en voorziet in de planontwikkeling van zeven woningen. Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat een aantal percelen tussen de Klaverhoekseweg, Keldersehoevenweg en de Hurkseweg.

Beleidsregel Beeldkwaliteit Klaverhoekseweg 9a en omgeving

Op 26 januari 2015 heeft de raad de beleidsregel Beeldkwaliteit Klaverhoekseweg 9a en omgeving (PDF, 636.4 kB) vastgesteld waarin wordt verwezen naar paragraaf 2.5 ‘Stedenbouwkundige en landschappelijke verantwoording’ uit het bestemmingsplan. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpKlaverhk9a
Datum
16 april 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)