Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Vion Best

Het plangebied ligt aan de oostzijde van de gemeentegrens op het terrein van Rendac aan de NCB-weg. De oostzijde van het terrein is productiegericht. Aan de westzijde zijn in een parkachtige sfeer de kantoren gesitueerd. Hierbij geldt het bestemmingsplan Buitengebied Best 2006. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het kantoor en de parkeerruimte mogelijk.

Beleidsregel Welstandscriteria VION aan de NCB-weg

Op 20 juni 2011 heeft de raad de beleidsregel Welstandscriteria VION aan de NCB-weg (PDF, 370.2 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpvion2010
Datum
20 juni 2011
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)