Toegankelijkheidsverklaringen

Als gemeente Best vinden wij het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan gebruiken. We doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan de eisen in de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA. Ook moeten ze voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaringen

Op het Dashboard Digitoegankelijk vindt u alle toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente Best. U kunt voor al onze websites en apps nalezen hoe toegankelijk ze zijn en wat we eraan doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Een aantal websites en apps is inmiddels door een onafhankelijk bureau getest. De testrapportages vindt u verderop en in de toegankelijkheidsverklaringen.

Bekijk het Dashboard Digitoegankelijk van de gemeente Best.

Aanpak toegankelijkheid

Dit doen wij om onze websites en apps zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject
  • Handmatig onderzoek: elke website en app wordt om de 3 jaar door een onafhankelijk bureau getoetst
  • Automatisch toetsen: de webredactie gebruikt regelmatig eigen tools om websites automatisch te toetsen
  • Training webredactie: onze redacteuren weten hoe ze toegankelijke content moeten maken
  • Documenten: nog niet alle pdf-bestanden op onze websites voldoen aan de eisen. Deze bestanden zijn voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk. We zijn bezig om pdfs toegankelijk te maken en te zorgen voor toegankelijke alternatieven

Problemen, vragen, opmerkingen

Kunt u door problemen met toegankelijkheid een website, app of pdf niet goed gebruiken? Mail dan naar info@gemeentebest.nl. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid hebt, horen we dat graag.

Het helpt ons als u in de mail aangeeft:

  • tegen welk probleem u aanloopt
  • over welke pagina het gaat
  • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer of software voor spraakherkenning

Testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld: