Lees pagina voor

Toegankelijkheidsverklaringen

Als gemeente Best vinden wij het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan gebruiken. We doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan de eisen in de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA (Deze link gaat naar een externe website). Ook moeten ze voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.gemeentebest.nl. (Deze link gaat naar een externe website)

Toegankelijkheidsverklaringen

Op het Dashboard Digitoegankelijk vindt u alle toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente Best. U kunt voor al onze websites en apps nalezen hoe toegankelijk ze zijn en wat we eraan doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Een aantal websites en apps is inmiddels door een onafhankelijk bureau getest. De testrapportages vindt u verderop en in de toegankelijkheidsverklaringen.

Bekijk het Dashboard Digitoegankelijk van de gemeente Best. (Deze link gaat naar een externe website)

Aanpak toegankelijkheid

Dit doen wij om onze websites en apps zo toegankelijk mogelijk te maken:

Problemen, vragen, opmerkingen

Kunt u door problemen met toegankelijkheid een website, app of pdf niet goed gebruiken? Mail dan naar info@gemeentebest.nl. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid hebt, horen we dat graag.

Het helpt ons als u in de mail aangeeft:

Testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld: