Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Sonseweg 1 met naastgelegen gronden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Sonseweg 1 met naastgelegen gronden.

Beleidsregel “Welstandscriteria Sonseweg 1”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 27 januari 2020 de beleidsregel “Welstandscriteria Sonseweg 1 (PDF, 7.2 MB)” vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. 

Besluit hogere waarden

Op 8 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpsonsewg1
Datum
27 januari 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)