Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Landgoed Kleinbroek

Het plangebied ligt direct ten westen van de A2. Ongeveer 300 meter ten westen van het plangebied ligt de spoorlijn Utrecht - Eindhoven. In de omgeving van de locatie liggen enkele agrarische bedrijven en relatief grootschalige bosgebieden. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een landgoed mogelijk.

Beleidsregel Beeldkwaliteit Landgoed Kleinbroek

Op 18 juni 2012 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform de richtlijnen uit hoofdstuk 5 van het Beeldkwaliteitplan/beheerplan Landgoed Kleinbroek (PDF, 3.6 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpLandgoedKB2011
Datum
18 juni 2012
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)