Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Buitengebied Best 2021

Het bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 is inwerking getreden op 1 locatie na (betreft koppelteken tussen de locaties Driehoekweg 22 en Huiskenshoek 14). Daarnaast maken we nog geen gebruik van de afwijkingsbevoegdheid voor een schuilhut totdat er uitspraak is gedaan op beroep (zie ook het Gemeenteblad van Best (Deze link gaat naar een externe website))

Het bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 is nu het nieuwe toetsingskader voor vergunningaanvragen. Het plan wordt pas onherroepelijk nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de beroepszaken.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpBuitengebied
Datum
25 september 2023
Status
Deels in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)