Overzicht bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

    In voorbereiding

    Vastgesteld

    Geheel in werking

    Deels onherroepelijk in werking

    Geheel onherroepelijk in werking