Woo-verzoek (Wet open overheid)

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het beleid van de gemeente opvragen? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Voorwaarden

U kunt een Woo-verzoek schriftelijk (per post), digitaal of mondeling indienen, of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Wilt u uw verzoek digitaal indienen, mail dan naar info@gemeentebest.nl. Zet in het onderwerp dat de mail voor de Woo-coördinator is bedoeld.

Uw verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw naam, postadres en handtekening staan op het Woo-verzoek.
  • U geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie gaat over een document dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van het college of de raad. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente.
  • U geeft zo precies mogelijk aan welke documenten u wilt;
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.
  • U geeft aan op welke manier u de documenten wilt ontvangen. Als u de informatie digitaal wilt ontvangen, zet dan ook uw e-mailadres in het verzoek.

Verloop

U ontvangt binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. De gemeente kan de beslistermijn in sommige gevallen verlengen met 2 weken.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kan de gemeente de informatie op verschillende manieren aan u sturen. U krijgt bijvoorbeeld een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Daarnaast kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien. Als de gemeente per post kopieën naar u stuurt, dan kan het zijn dat u hiervoor moet betalen.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met Melvin van Schaijk via 14 0499.

Ingediende Woo-verzoeken

Hieronder ziet u welke Woo-verzoeken zijn ingediend. In het bestand staat ook het antwoord van de gemeente. U kunt alle opgevraagde documenten bij onderstaande Woo-verzoeken bij ons opvragen. Gebruik hiervoor telefoonnummer 14 0499.

Maart 2024

Februari 2024

November 2023

Juli 2023

Juni 2023

Mei 2023

Maart 2023

Februari 2023

November 2022

Oktober 2022

September 2022

Augustus 2022

Juli 2022

Juni 2022