Beleid en verordeningen 

Op deze pagina vindt u de regelgeving en beleidsstukken van de gemeente Best. Raadsbesluiten en verordeningen worden bekendgemaakt via Officiële Bekendmakingen

Zoeken op deze pagina

 • Wilt u binnen deze pagina zoeken? Druk voor het zoekvenster in uw browser op de Ctrl-toets samen met de F (op Mac is het Cmd met F).
 • Pdf-bestanden (met opmaak met afbeeldingen) vindt u als bijlagen bij de pagina's.

Onderwerpen

  Algemeen

  Bestuur en recht

  Financiën en economie

  Maatschappelijke zorg en welzijn

  Milieu

  Onderwijs

  Openbare orde en veiligheid

  Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

  Volkshuisvesting en woningbouw

  Inkoopvoorwaarden

  Het inkoopbeleid, onze algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en de aanvullende voorwaarden bij de Nieuwe regeling 2011 zijn te vinden op de website van inkoopbureau Bizob.