Beleid en verordeningen 

Op deze pagina vindt u de regelgeving en beleidsstukken van de gemeente Best. Raadsbesluiten en verordeningen worden bekendgemaakt via Officiële Bekendmakingen

Zoeken op deze pagina

  • Wilt u binnen deze pagina zoeken? Druk voor het zoekvenster in uw browser op de Ctrl-toets samen met de F (op Mac is het Cmd met F).
  • Pdf-bestanden (met opmaak met afbeeldingen) vindt u als bijlagen bij de pagina's.

Onderwerpen

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw

Overig

Inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid, onze algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten, de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en de aanvullende voorwaarden bij de Nieuwe regeling 2011 zijn te vinden op de website van inkoopbureau Bizob.