Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Beleid en verordeningen 

Op deze pagina vindt u de regelgeving en beleidsstukken van de gemeente Best. Raadsbesluiten en verordeningen worden bekendgemaakt via Officiële Bekendmakingen. Wilt u binnen deze pagina zoeken? Druk voor het zoekvenster in uw browser op de CTRL-toets samen met de F (op Mac is het Cmd met F).

Onderwerpen

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu