Bezwaar

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij wie u dit kunt doen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking / aanslag(en) gemeentelijke belastingen

Bezwaar indienen algemeen

Schriftelijk bezwaar indienen

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Gemeente Best, ter attentie van (degene die de beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld het college of de burgemeester), Postbus 50, 5680  AB Best.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan heeft u een volmacht (PDF, 19.4 kB) nodig. Stuur de ingevulde en ondertekende volmacht mee met uw bezwaar.

Reactie op uw bezwaar

Het college of de burgemeester kan uw bezwaar voor advies voorleggen aan een onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, wordt binnen 12 weken een beslissing genomen. Heeft u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen/ WOZ ingediend? Hiervoor geldt een andere termijn. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Prijs

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

Elk jaar maakt de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften (OCBB) een verslag over haar werk. Het verslag leest u hier.