Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

Klachten ontvangen we bij voorkeur per brief. Het is ook mogelijk om een klacht mondeling, per e-mail of telefonisch in te dienen.

Procedure

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze richten aan:
Gemeente Best
Afdeling Intern Advies
Juridische Zaken
Postbus 50
5680 AB Best

Meer informatie

Meer informatie over de behandeling van klachten kunt u vinden in het door de gemeente Best opgestelde Klachtenprotocol (PDF, 54.0 kB). Bekijk het Klachtenoverzicht 2017 (PDF, 110.9 kB) voor de klachten die in 2017 zijn ingediend.

Sluit het menu