Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

Direct regelen

U kunt uw klacht eenvoudig online indienen. Het is ook mogelijk om een klacht per brief, mondeling, per e-mail of telefonisch in te dienen.

Per brief

Wilt u de klacht per brief indienen? Dan kunt u deze richten aan:
Gemeente Best
T.a.v. Afdeling Intern Advies
Postbus 50
5680 AB Best

Meer informatie

Meer informatie over de behandeling van klachten kunt u vinden in het door de gemeente Best opgestelde Klachtenprotocol (PDF, 54.0 kB). Bekijk het Klachtenoverzicht 2017 (PDF, 110.9 kB) voor de klachten die in 2017 zijn ingediend.

Sluit het menu