Huis- en gedragsregels Gemeente Best

Voor bezoekers van het gemeentehuis geldt een aantal regels. Zodat het gemeentehuis voor iedereen een prettige, veilige plek blijft om te bezoeken. Ook buiten het gemeentehuis gelden deze regels bij contacten met medewerkers.

Het is de bezoeker niet toegestaan:

 • Verbaal of fysiek geweld te gebruiken in welke vorm dan ook       
 • Overlastgevend of aanstootgevend gedrag te vertonen
 • Seksueel getinte opmerkingen te maken of handtastelijk te worden
 • Discriminerende opmerkingen van welke aard dan ook te maken
 • Te intimideren, op welke manier dan ook
 • Slag-, steek-, of vuurwapens of ander potentieel schadetoebrengend gereedschap mee te nemen
 • Alcohol of drugs of iets soortgelijks te gebruiken, dan wel te roken op andere dan daarvoor uitdrukkelijk aangewezen plaatsen
 • Onder invloed van alcohol of drugs het gemeentehuis te betreden
 • Etenswaren of dranken in de algemene publieksruimte te nuttigen  
 • Zonder aanleiding of doel in de algemene publieksruimte te verblijven
 • Huisdieren mee te nemen. Met uitzondering van geleidehonden.

De bezoeker is verplicht:

 • Zich respectvol te gedragen naar de medewerker
 • Aanwijzingen van een medewerker op te volgen
 • Zich te legitimeren indien een medewerker daarom verzoekt

Sancties

De bezoeker die zich niet houdt aan deze regels kan geconfronteerd worden met:

 • Verwijdering uit het gemeentehuis
 • Aangifte van een strafbaar feit bij de politie
 • Verhaal van de schade
 • Ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis gedurende een bepaalde periode
 • Verlaging van de uitkering gedurende een bepaalde periode

Agressieprotocol

Bekijk hier het agressieprotocol van de gemeente Best (PDF, 1.3 MB).