Structuurvisie

De gemeente beschrijft haar ruimtelijke ambities voor de langere termijn in structuurvisies. Deze visiedocumenten worden gemaakt in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties.

Structuurvisie Best 2030

De gemeenteraad heeft in 2011 voor het gehele grondgebied van Best de 'Structuurvisie Best 2030' vastgesteld.

Structuurvisie 'Groene Mantel met rode knopen'

In 2014 is die visie voor een deel van het grondgebied herzien met de structuurvisie 'Groene Mantel met rode knopen'. Het betreft grofweg het gedeelte tussen de A2, de A58, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Dit gebied is door de provincie aangeduid als 'Integratie stad-land'. Dat betekent dat daar stedelijke ontwikkelingen mogelijk zijn in samenhang met landschapsversterking. De structuurvisie 'Groene Mantel met rode knopen' biedt kaders om concreet invulling te kunnen geven aan gewenste ontwikkelingen.

Structuurvisie buitengebied

De gemeenteraad heeft op 4 april 2016 de Structuurvisie buitengebied vastgesteld. Dit visiedocument herziet de ‘Structuurvisie Best 2030’ uit 2011 voor wat betreft het buitengebied. De structuurvisie verbeeldt en verwoordt op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid voor natuur en landschap, de agrarische sector, recreatie en andere functies in het landelijke gebied. Het vormt tevens de basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Best via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.