Structuurvisie buitengebied

De gemeente beschrijft haar ruimtelijke ambities voor de langere termijn in de Omgevingsvisie. Voor het buitengebied geldt tevens de Structuurvisie buitengebied. Deze visiedocumenten zijn gemaakt in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties.

De Omgevingsvisie bekijkt u hier.

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn de Structuurvisie Best 2030 (2011) en Structuurvisie Groene Mantel met rode knopen (2014) vervallen. De Structuurvisie buitengebied (2016) heeft nog wel status.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Best via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.