Ontheffing Alcoholwet

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een publiek toegankelijke bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig. De ontheffing kan voor een periode van maximaal 12 dagen worden aangevraagd.

Aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen? Lever dan de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

  • Aanvraagformulier Ontheffing artikel 35 Alcoholwet (PDF, 571.4 kB)
  • Kopie paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van alle personen op het aanvraagformulier.
  • Een Sociale Hygiëne Verklaring SHV, die is opgenomen in het register SVH.
  • Situatietekening (schaal 1:100) met daarop het evenemententerrein en de tappunten.
  • De stukken moeten tenminste 8 weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente. U kunt ze mailen naar vergunningen@gembest.nl.

Bij een evenement waarvoor een vergunning nodig is, is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Prijs

Een ontheffing Alcoholwet kost € 129,30.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing Alcoholwet aanvragen als u:

  • 21 jaar of ouder bent
  • geen strafblad heeft
  • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

Niet alle gelegenheden zijn bijzonder genoeg om een ontheffing voor te verlenen. U krijgt bijvoorbeeld geen ontheffing voor het creëren van tijdelijke horecapunten bij niet-horecapanden tijdens evenementen zoals carnaval en de kermis.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of u een ontheffing krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.