Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of u vergunningvrij mag bouwen, een melding moet doen of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Voor de vergunningcheck of u een airco-unit vergunningvrij mag plaatsen, dient u ‘overige veranderingen aan bestaande bouwwerken’ in te geven. Twijfelt u na het doen van de vergunningcheck of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente Best om dit te beoordelen, met het Formulier verzoek beoordeling vergunningvrij bouwen (PDF, 90.6 kB). Verder hebben we aparte informatie over een inrit of uitrit aanleggen.

Opmerking airco-units:

Wij maken u er nog op attent dat airco-units in geen geval boven gemeentegrond mogen worden geplaatst. Ook voor airco-units die vergunningvrij zijn geldt dat deze geen geluidsoverlast mogen veroorzaken. Enkele maatregelen die u kunt nemen om geluidoverlast zo veel mogelijk te beperken betreffen:

  • het aanbrengen van goed functionerende trillingsdempers;
  • het apparaat goed (laten) afstellen;
  • het apparaat niet te zwaar belasten, wat u kunt bereiken door een voldoende capaciteit van de unit.

Omgevingsvergunning aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Houd er rekening mee dat we een aanvraag omgevingsvergunning om advies voorleggen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de regels rondom Ruimtelijke Kwaliteit. Ook als het gaat om een gemeentelijk of rijksmonument.

Let op: geen persoonsgegevens vermelden

De documenten die u bij de aanvraag omgevingsvergunning indient, bevatten vaak ook persoonsgegevens. Die documenten publiceren wij digitaal en de persoonsgegevens worden daarmee ongewenst openbaar. Daarom is het van belang om persoonsgegevens (namen, adressen, telefoonnummers etc.) te verwijderen op de documenten die u bij de aanvraag indient. Zo geven wij samen invulling aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om uw privacy te waarborgen.

Kosten in behandeling nemen aanvraag

Een overzicht van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening.

Dient u een aanvraag in? Dan betaalt u leges. Dat deze kosten bij u in rekening worden gebracht, wil niet zeggen dat u vanzelfsprekend een vergunning krijgt. Twijfelt u over de haalbaarheid van uw aanvraag? Neem dan eerst contact met ons op voor meer informatie. U kunt uw vraag, bijvoorbeeld over bestemmingsplaninformatie, per mail sturen naar: vergunningen@gembest.nl.

Afhandeling

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. U krijgt een e-mail van noreply@jeleefomgeving.nl. Als u klikt op ‘bekijk uw bericht’ wordt u doorgeleid naar uw berichtenbox. In een afzonderlijk mailbericht ontvangt u een inlogcode voor uw berichtenbox. Als u het bericht aanklikt kunt u daar uw vergunning downloaden. Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht bij het Kenniscentrum InfoMil.

Aanvragen nummeraanduiding (huisnummer)

Normaal wordt de toekenning van een adres en huisnummer geregeld via de Omgevingsvergunning. Is er in uw situatie geen omgevingsvergunning nodig, maar is uw adres niet opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? Dan kunt u zelf een nummeraanduiding aanvragen (PDF, 84.3 kB) bij de gemeente. Let erop dat u de gevraagde bijlagen toevoegt. Let op: vraag een adres tijdig aan, de gemeente kan het niet met terugwerkende kracht toekennen.

Bouwtekening of bouwdossier bekijken

Wilt u een bouwdossier of bouwtekening inzien? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Van een lopend project of een lopende vergunningaanvraag: neem via vergunningen@gembest.nl contact op met de gemeente en geef aan welke informatie u wilt inzien en waarvoor u de informatie nodig heeft.
  • Van een bouwdossier uit het archief: maak hiervoor een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 14 0499. Hiervoor betaalt u legeskosten en daarnaast een bedrag per kopie of scan.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Prijs

Prijs omgevingsvergunning
Soort Kosten
In behandeling nemen Omgevingsvergunning (kijk bij Titel 2, Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning) Tarieventabel behorende bij de Legesverordening
Bouwtekening of -dossier inzien (kosten per kwartier voor het opzoeken van het dossier) € 27,40 (exclusief bedrag per kopie of scan)

Waterwetvergunning

Wilt u een steiger aanleggen, water afkoppelen of evenement organiseren op een rijkswater/kanaal? Bekijk dan de informatie over watervergunningen op de website van Rijkswaterstaat.