Lees pagina voor

Luchtruim gebruiken

Voor het gebruik van het luchtruim gelden regels, bijvoorbeeld voor het opstijgen met een helikopter of luchtballon, het oplaten van ballonnen en het gebruik van drones. De gemeente Best ligt in de aanvliegroute van vliegveld Eindhoven Airport waardoor bij gebruik van het luchtruim een melding bij de verkeersleiding vereist is. 

Aanvraag ontheffing opstijgen of landen buiten luchthaven voor helikopters

Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Voor helikoptervluchten kan de provincie Noord-Brabant in sommige gevallen ontheffing verlenen. Deze ontheffing voor gebruik van het luchtruim heet een TUG-ontheffing ('tijdelijk en uitzonderlijk gebruik') en vraagt u aan bij de provincie Noord-Brabant (Deze link gaat naar een externe website). In uw verzoek vermeldt u datum en tijdstip, locatie, naam van de verantwoordelijke persoon en de maatschappij en het registratienummer van het toestel. De provincie besluit binnen 4 weken over uw aanvraag.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar voor vaste opstijgplaats luchtballonnen

Het opstijgen en landen met een luchtballon moet u melden bij de luchtverkeersleiding van Eindhoven Airport. Gebruikt u regelmatig een vaste opstijgplaats voor luchtballonnen? Dan kan de gemeente dit volgens de Wet luchtvaart zien als een luchthaven uitsluitend voor het opstijgen met vrije ballonnen. Hiervoor is een verklaring van geen bezwaar van de burgemeester nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente, via vergunningen@gemeentebest.nl. De ontvangen verklaring van geen bezwaar moet u vervolgens melden bij de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Oplaten heliumballonnen

Wilt u heliumballonnen oplaten voor bijvoorbeeld een ballonnenwedstrijd? In het algemeen gelden de volgende regels voor sfeerballonnen:

Als u 1000 of meer sfeerballonnen wilt oplaten in het gebied van 8 kilometer rond Eindhoven Airport, moet u minimaal 5 dagen voor het evenement de luchtverkeersleiding hiervan op de hoogte stellen. Dit doet u door een mail te sturen naar ehv.atc@mindef.nl.

Vliegen met een drone mag niet in Best

Vanwege de veiligheid mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden - zoals in Best - is dit verboden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone (Deze link gaat naar een externe website) en de gebieden waar u wel mag vliegen.

Contact met de luchtverkeersleiding van Eindhoven Airport

Met vragen of voor het doen van een melding of verzoek om toestemming kunt u contact op nemen met de verkeersleiding van Eindhoven Airport via ehv.atc@mindef.nl.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.