Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen

Als organisator bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens een activiteit. Als deze activiteit niet in een gebouw plaatsvindt maar in de open lucht of in een tent gelden er basisregels voor brandveiligheid. 

Regels brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Organiseert u een activiteit op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden vanuit het Bouwbesluit of het Activiteitenbesluit zoals bijvoorbeeld een openluchtfestival, evenement of andere activiteit op een evenemententerrein, plein, eigen terrein of in een tent? Dan gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Formulier Gebruiksmelding

Wanneer een Gebruiksmelding?

De regels van dit besluit vormen de basisregels waaraan u altijd moet voldoen. In een aantal gevallen moet u de activiteit vooraf melden bij de gemeente. Deze gebruiksmelding is verplicht wanneer u een activiteit organiseert waarbij:

  • In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
  • In een tijdelijke verblijfsruimte verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; of
  • Er een tijdelijke verblijfsruimte op het terrein aanwezig is die bestemd is voor meer dan 150 personen
  • U de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit door een gelijkwaardige oplossing

De gebruiksmelding dient u in via het Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 229.5 kB). U kunt dit formulier digitaal invullen en samen met de verplichte bijlagen e-mailen vergunningen@gembest.nl. U kunt het ook per post sturen naar Postbus 50, 5680 AB Best. U moet dit tenminste 4 weken voor de start van de activiteit doen. Als u ook een evenementenvergunning of -melding nodig heeft, vraagt u de Gebruiksmelding aan via het formulier Evenementenvergunning aanvragen.

Wanneer is er geen Gebruiksmelding nodig?

  • Als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit of;
  • Als er voor 1 januari 2018 een evenementenvergunning is aangevraagd en daarbij de brandveiligheid is beoordeeld.

Prijs

Er zijn geen legeskosten voor deze melding.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen uit het Besluit en eventueel opgelegde nadere voorschriften voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of de activiteit (deels) stilleggen.

Sluit het menu