Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen

Als organisator bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens een activiteit. Ook als deze activiteit niet in een gebouw plaatsvindt maar in de open lucht of in een tent gelden er basisregels voor brandveiligheid. 

Regels brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Wanneer een Gebruiksmelding?

De regels van dit Besluit vormen de basisregels waaraan u altijd moet voldoen. In een aantal gevallen moet u de activiteit vooraf melden bij de gemeente. Deze gebruiksmelding is verplicht wanneer u een activiteit organiseert waarbij:

  • In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
  • In een tijdelijke verblijfsruimte verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; of
  • Er een tijdelijke verblijfsruimte op het terrein aanwezig is die bestemd is voor meer dan 150 personen
  • U de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit door een gelijkwaardige oplossing

Maakt u gebruik van het Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 229.5 kB), dan kunt u dit formulier digitaal invullen en samen met de verplichte bijlagen e-mailen naar vergunningen@gembest.nl. U kunt het ook per post sturen naar Postbus 50, 5680 AB Best. U moet dit ten minste 4 weken voor de start van de activiteit doen.

Wanneer is er geen Gebruiksmelding nodig?

  • Als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit.

Prijs

Er zijn geen legeskosten voor deze melding.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen uit het Besluit en eventueel opgelegde nadere voorschriften voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of de activiteit (deels) stilleggen.