Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen

Voor bepaalde activiteiten die niet in een gebouw, maar in de openlucht of in een tent plaatsvinden, gelden basisregels voor brandveiligheid.

Regels brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Organiseert u een activiteit op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving of het Activiteitenbesluit zoals bijvoorbeeld een evenement of een andere activiteit op een evenemententerrein, plein, eigen terrein of in een tent? Dan gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (het Besluit).

Wanneer een Gebruiksmelding?

De regels van dit Besluit vormen de basisregels waaraan u altijd moet voldoen. In een aantal gevallen moet u de activiteit vooraf melden bij de gemeente. Deze gebruiksmelding is verplicht wanneer u een activiteit organiseert waarbij:

  • In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
  • In een tijdelijke verblijfsruimte verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; of
  • Er een tijdelijke verblijfsruimte op het terrein aanwezig is die bestemd is voor meer dan 150 personen
  • U de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit door een gelijkwaardige oplossing

Wanneer is er geen Gebruiksmelding nodig?

  • Als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit.
  • Als een evenementenvergunning is vereist en in het kader daarvan de gegevens als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit moeten worden aangeleverd.

Een gebruiksmelding doen

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Prijs

Gratis

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen uit het Besluit en eventueel opgelegde nadere voorschriften voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of de activiteit (deels) stilleggen.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.