Horecavergunningen

Wilt u als ondernemer, instelling of vereniging alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast heeft u een exploitatievergunning nodig (artikel 2:28 van de APV). Ook exploitanten van eetgelegenheden zoals cafetaria, snackbar, shoarmazaak of ijssalon die geen alcohol schenken, hebben die exploitatievergunning nodig.

Wanneer een Alcoholwetvergunning aanvragen?

U vraagt een Alcoholwetvergunning aan als:

 • u een horecabedrijf of slijterij start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
 • u een bestaand bedrijf dat al beschikt over een vergunning dusdanig verbouwt dat de inrichting verandert
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van VOF naar eenmanszaak

Voorwaarden

U kunt alleen een Alcoholwetvergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Wanneer een exploitatievergunning aanvragen?

U vraagt een exploitatievergunning (of wijzing) aan als u:

 • Een bestaand horecabedrijf of eetgelegenheid heeft, maar nog geen exploitatievergunning heeft (aangevraagd). Voor een slijterij is geen exploitatievergunning nodig.
 • Een horecabedrijf of eetgelegenheid start of overneemt.
 • De aard/vorm van uw horecabedrijf of eetgelegenheid wilt wijzigen of het bedrijf uitbreidt.
 • Een terras dat er eerder niet was bij uw inrichting gaat exploiteren.

Aanvragen

Wilt u een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning aanvragen? Lees de hierna volgende informatie. Hebt u daarna nog vragen, stuur dan een e-mail naar horeca@gembest.nl. U kunt ook bellen naar 14 0499.

Exploitatievergunning en/of terras

Lever hiervoor aan het Aanvraagformulier exploitatievergunning Horecabedrijf (PDF, 154.1 kB). Via dit formulier kunt u ook een terrasvergunning aanvragen. In het formulier leest u welke bijlagen u moet aanleveren. 

Let op! Voor logies, pension en hotel moet u een ander formulier aanleveren. Dat is het Aanvraagformulier Exploitatievergunning Logiesbedrijf (PDF, 199.4 kB).

Als u een nieuw bedrijf start of een bedrijf overneemt, moet u moet tevens Bibob-vragenformulieren aanleveren. Deze formulieren vindt u hieronder (model 1 t/m model 4).

Alcoholwetvergunning

Voor commercieel horecabedrijf en slijterij:

Voor paracommerciële instelling (sportkantine, cultureel centrum, buurthuis e.d.):

Voor alle bedrijven/instellingen:

 • kopie paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van alle leidinggevenden
 • verklaring sociale hygiëne van de leidinggevenden
 • recente tekening van de inrichting op schaal
 • huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand

Een commercieel bedrijf moet ook Bibob-vragenformulieren aanleveren. Een paracommerciële instelling en slijterij hoeven dat niet:

Let op: Meestal moet u meerdere Bibob-formulieren aanleveren. Lees de toelichting over welke Bibob-formulieren u moet aanleveren (PDF, 108.1 kB). 

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure voor een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek uitgevoerd. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. Door deze wet kunnen wij als gemeente voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten faciliteren. Meer informatie over de toepassing van de wet Bibob vindt u in de Beleidsregels Bibob 2021 van de gemeente Best en op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Melding nieuwe leidinggevende

Is er een nieuwe leidinggevende of wijzigt er een persoon in de inschrijving van de KvK? Lever dan onderstaande formulieren en bijlagen aan:

 • meldingsformulier wijziging leidinggevende (PDF, 280.8 kB) (per leidinggevende moet u een meldingsformulier invullen)
 • verklaring sociale hygiëne
 • kopie paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • kopie van arbeidsovereenkomst

Hoe lever ik stukken aan?

Aanvraagformulieren en/of stukken kunt u het beste mailen naar horeca@gembest.nl. Zorg dat u de stukken niet als één pak scant. Maar doe dit per document/formulier. Zijn uw documenten meer dan 30 mb of wilt u vertrouwelijke informatie delen, gaat u dan naar bestand.gemeentebest.nl. Volg daar de instructies voor het veilig mailen van documenten. Uiteraard mag u de stukken ook opsturen of afgeven bij de receptie. De behandeling kan dan wel iets langer duren. Let op: Op elk moment in de procedure kunnen wij u vragen om originelen van (bepaalde) stukken aan ons te verstrekken.

Verbouwing bedrijf

Is uw bedrijf dusdanig verbouwd dat de inrichting niet langer in overeenstemming is met de in de vergunningen gegeven omschrijving, dan moet u deze wijziging binnen 1 maand bij de burgemeester melden. Let erop dat bij een verbouwing de inrichting moet blijven voldoen aan de inrichtingseisen die in de Alcoholwet en in het Bouwbesluit staan. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Bel hiervoor naar 14 0499 of stuur een e-mail naar vergunningen@gembest.nl.

Prijs

Prijzen van vergunningen
Vergunning Prijs
Basistarief vergunning artikel 3 Alcoholwet € 375,40
Melding artikel 30 Alcoholwet (wijziging melding inrichting) € 256,50
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 129,30
Melding artikel 30a Alcoholwet (wijziging leidinggevenden) € 249,40
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd
€ 55,80
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor geen vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd, waarbij een BIBOB-toets is vereist
€ 375,40
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor geen vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd en waarbij geen BIBOB-toets is vereist
€ 127,40

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of u een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.