Horecavergunningen

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt voor horecabedrijven en slijterijen waaronder ook sportkantines, culturele centra en buurthuizen vallen. Daarnaast heeft u een exploitatievergunning nodig (artikel 2:28 van de Apv). Ook exploitanten van eetgelegenheden zoals cafetaria, snackbar of shoarmazaak die geen alcohol schenken, hebben deze vergunning nodig.

Wanneer een Alcoholwetvergunning aanvragen?

U vraagt een Alcoholwetvergunning aan als:

 • u een horecabedrijf of slijterij start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
 • u een bestaand bedrijf dat al beschikt over een vergunning dusdanig verbouwt dat de inrichting verandert
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van VOF naar eenmanszaak

Voorwaarden

U kunt alleen een Alcoholwetvergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Wanneer een exploitatievergunning aanvragen?

U vraagt een exploitatievergunning (of wijzing) aan als u:

 • Een bestaand horecabedrijf of eetgelegenheid heeft. U moet uiterlijk voor 1 november 2021 over deze vergunning beschikken.
 • Een horecabedrijf of eetgelegenheid start of overneemt.
 • De aard/vorm van uw horecabedrijf of eetgelegenheid wilt wijzigen of het bedrijf uitbreidt.
 • Een terras dat er eerder niet was bij uw inrichting gaat exploiteren.

Aanvragen

Wilt u een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning aanvragen? Lees de hierna volgende informatie. Hebt u daarna nog vragen, stuur dan een e-mail naar drankenhorecawet@gembest.nl. U kunt ook bellen naar 14 0499.

Alcoholwetvergunning

Lever onderstaande formulieren en bijlagen aan:

of

en

Meestal moet u meerdere formulieren aanleveren. Lees de toelichting over welke Bibob-formulieren u moet aanleveren (PDF, 108.1 kB). 

Melding nieuwe leidinggevende

Is er een nieuwe leidinggevende of wijzigt er een persoon in de inschrijving van de KvK? Lever dan onderstaande formulieren en bijlagen aan:

 • meldingsformulier wijziging leidinggevende (PDF, 280.8 kB) (per leidinggevende moet u een meldingsformulier invullen)
 • verklaring sociale hygiëne
 • kopie paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • kopie van arbeidsovereenkomst

Exploitatievergunning en/of terras

Lever hiervoor aan het Aanvraagformulier exploitatievergunning Horecabedrijf (PDF, 146.7 kB). Via dit formulier kunt u ook een terrasvergunning aanvragen. In het formulier leest u welke bijlagen u moet aanleveren.

Verbouwing bedrijf

Is uw bedrijf dusdanig verbouwd dat de inrichting niet langer in overeenstemming is met de in de vergunningen gegeven omschrijving, dan moet u deze wijziging binnen 1 maand bij de burgemeester melden. Let erop dat bij een verbouwing de inrichting moet blijven voldoen aan de inrichtingseisen die in de Alcoholwet en in het Bouwbesluit staan. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Bel hiervoor naar 14 0499 of stuur een e-mail naar vergunningen@gembest.nl.

Prijs

Prijzen van vergunningen
Vergunning Prijs
Basistarief vergunning artikel 3 Alcoholwet € 336,10
Melding artikel 30 Alcoholwet (wijziging melding inrichting) € 229,65
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 115,85
Melding artikel 30a Alcoholwet (wijziging leidinggevenden) € 223,35
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd
€ 52,60
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor geen vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd, waarbij een BIBOB-toets is vereist
€ 336,10
Exploitatievergunning voor inrichting waarvoor geen vergunning artikel 3
Alcoholwet is verleend/aangevraagd en waarbij geen BIBOB-toets is vereist
€ 114,15

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure voor een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek uitgevoerd. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. Door deze wet kunnen wij als gemeente voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten faciliteren. Meer informatie over de toepassing van de wet Bibob vindt u in de Beleidsregel Bibob 2015 van de gemeente Best en op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of u een Alcoholwetvergunning en/of exploitatievergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.