Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Kleine evenementen kunt u soms vergunningvrij organiseren. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Vanwege de huidige coronamaatregelen gelden er voor alle evenementen extra eisen. Zowel bij vergunningvrije evenementen als bij evenementen waarvoor u een vergunning aanvraagt, moet u een coronaplan indienen. Meer informatie hierover vindt u in het infoblad vergunningvrije evenementen en COVID-19 toetsing (PDF, 157.7 kB) en infoblad evenementen en COVID-19 toetsing (PDF, 146.4 kB).

Vergunningvrije evenementen

Gaat u een klein evenement organiseren? In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig. In de Algemene plaatselijke verordening Best (Apv) is hiervoor in artikel 2:25a een regeling opgenomen. 

Organiseert u een evenement dat aan al deze voorwaarden (PDF, 265.1 kB) voldoet? Dan is het enige wat u moet doen de gemeente hiervan minimaal 2 weken van te voren op de hoogte stellen. U beschrijft het evenement en de locatie en vermeldt de naam en telefoonnummer van degene die tijdens het evenement aanwezig is. Deze persoon moet meerderjarig zijn. Dit kan per mail naar vergunningen@gembest.nl.

Overige vergunningen

Bij het organiseren van een evenement zijn soms nog meer vergunningen of ontheffingen van de gemeente nodig. Lees in het volgende rijtje wat er van toepassing is op uw evenement:

  • Begint uw evenement op zondag voor 13.00 uur? Dan heeft u een ontheffing van de zondagswet nodig. Stuurt u hiervoor een mail aan vergunningen@gembest.nl.
  • Schenkt u bedrijfsmatig en tegen betaling alcohol buiten een inrichting die een Drank- en horecavergunning heeft? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing nodig op grond van artikel 35 Drank- en horecawet. Duurt het evenement langer dan 12 aaneengesloten dagen dan heeft u een Drank- en horecavergunning nodig.
  • Plaatst u een tent of podium in de buitenlucht voor meer dan 150 personen? Dan moet u een melding Brandveilig gebruik overige plaatsen indienen.
  • Vindt uw evenement plaats in een bestaand gebouw? Controleer het aantal toegestane personen volgens de gebruiksmelding of -vergunning brandveilig gebruik. Heeft u geen gebruiksmelding of -vergunning voor het voorgenomen gebruik dan moet u dit aanvragen
  • Organiseert u een (sport)festiviteit in of bij een accommodatie waarbij de reguliere geluidsnormen van het Activiteitenbesluit worden overschreden? Dan doet u een kennisgeving ontheffing geluidsnormen. Hierbij kunt u ook aangeven als de accommodatieverlichting van de sportaccommodatie na 23.00 uur aanblijft.
  • Is de accommodatie die u gebruikt langer open dat de reguliere openingstijden van de inrichting? U moet een ontheffing openingstijden aanvragen.

Evenementenvergunning aanvragen

Voldoet uw evenement niet aan de criteria van een vergunningvrij evenement? Vraag dan een vergunning aan.

Heeft u vastgesteld van welke vergunningen, ontheffingen of meldingen u nodig heeft? Dan kunt u online de Evenementenvergunning aanvragen inclusief de benodigde andere vergunningen, ontheffingen of meldingen. De voor de aanvraag vereiste bijlagen kunt u ook digitaal versturen. Let erop dat u van tevoren alle bijlagen digitaal beschikbaar heeft. Om de aanvraag voor uw evenement digitaal in te dienen, heeft u een DigiD of E-herkenning nodig.

Let op: Het invullen van het online formulier Evenementenvergunning kost tijd en u moet behoorlijk wat informatie voorafgaand verzamelen. Komt u er niet uit? Neem dan telefonisch contact op via 14 0499. Dan helpen we u persoonlijk.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de Apv, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Direct regelen

Beslistermijnen

Voor een evenementenvergunning geldt een aanvraagtermijn van 12 weken voor evenementen met een laag risico en 26 weken voor evenementen met een gemiddeld of verhoogd risico. Dien uw aanvraag op tijd in om te voorkomen dat deze niet in behandeling wordt genomen omdat er te weinig tijd voor de behandeling en het bieden van rechtsbescherming is. Om de aanvraagtermijn te bepalen, moet u een risicoanalyse (PDF, 24.7 kB) van het evenement doen.

Evenementenkalender

Meld voor 1 oktober van elk jaar uw evenement voor het daaropvolgende jaar. Dit doet u door een mail te sturen naar vergunningen@gembest.nl. Vermeld de naam van het evenement, de omschrijving, de exacte locatie en de datum of data. Het melden van uw evenement is van groot belang indien er meerdere gegadigden zijn voor een evenement op dezelfde locatie op hetzelfde moment. En het tijdig melden van uw evenement is ook van belang als het bestemmingsplan een maximaal aantal evenementen toestaat. Kijk voor meer informatie in het Evenementenbeleid gemeente Best 2019.

Prijs

De kosten hangen samen met de risico’s die aan uw evenement zijn verbonden. Deze stelt u vast met de risicoscan (PDF, 24.7 kB) van het evenement.

Kosten per soort vergunning/heffing
Type vergunning/ heffing Kosten
Evenementenvergunning
  • Evenement met een verhoogd risico:  € 9.539,35
  • Evenement met een gemiddeld risico: € 1.056,95
  • Evenement met laag risico: € 117,90
Artikel 35 ontheffing € 115,85
Brandveiligheid bestaand gebouw -
Kennisgeving incidentele (sport)festiviteit

-

Ontheffing van de Zondagswet € 28,70

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebest.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0499. U kunt ook een afspraak maken met een van de medewerkers van vergunningen via vergunningen@gembest.nl. Graag in de e-mail uw naam, telefoonnummer, aard/locatie en datum evenement vermelden.