Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Online advies

Gebruik de online adviestool om te zien of u een vergunning nodig heeft voor uw evenement of dat een melding volstaat. Daarnaast ziet u zo in een oogopslag wat u nog - naast de evenementenmelding of -vergunning- aan moet vragen door dit aan te kruisen in het formulier bij het aanvragen van evenementenvergunning of het doen van een melding, zoals bijvoorbeeld een ontheffing of gebruiksmelding.

Online adviestool

Evenementenvergunning aanvragen of -melding doen

Bent u er 100% zeker van welke vergunningen, ontheffingen of melding u nodig heeft? Dan kunt u online de Evenementenvergunning of -melding regelen. De bijlagen (PDF, 97.8 kB) kunt u ook digitaal versturen. Let erop dat u van tevoren alle bijlagen digitaal beschikbaar heeft. Om de aanvraag of melding voor uw evenement digitaal in te dienen, heeft u een DigiD of E-herkenning nodig.

Let op: Het invullen van het online formulier Evenementenvergunning- of melding kost tijd en u moet behoorlijk wat informatie voorafgaand verzamelen. We benadrukken daarom nogmaals de online adviestool te doorlopen. Komt u er niet uit? Neem dan telefonisch contact op via 14 0499. Dan helpen we u persoonlijk.

Direct regelen

Indieningstermijnen

Voor een evenementenmelding geldt een meldingstermijn van minimaal 4 weken van tevoren. Voor een evenementenvergunning geldt een aanvraagtermijn van 12 weken of 6 maanden.

Evenementenkalender

Meld voor 1 augustus van elk jaar uw evenement voor het daaropvolgende jaar. Dit doet u door een mail te sturen naar vergunningen@gembest.nl. Vermeld de naam van het evenement, de omschrijving, de exacte locatie en de datum of data. Het melden van uw evenement is van groot belang indien er meerdere gegadigden zijn voor een evenement op dezelfde locatie op hetzelfde moment. En het tijdig melden van uw evenement is ook van belang als het bestemmingsplan een maximaal aantal evenementen toestaat. Kijk voor meer informatie in Bijlagen 8 en 9 van het Horeca- en evenementenbeleid (PDF, 126.2 kB).

Prijs

De kosten en de indieningstermijn hangen samen met de risico’s die aan uw evenement zijn verbonden. Om de kosten en de aanvraagtermijn te bepalen, moet u een risicoscan (PDF, 24.7 kB) van het evenement doen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement gelden de volgende tarieven:

  • Evenement met verhoogd risico: € 7.960,00
  • Evenement met een gemiddeld risico: €  1.003,00
  • Evenement met laag risico: € 112,00

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebest.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0499.

Er is ook een wekelijks evenementenspreekuur waar organisatoren van evenementen vragen kunnen stellen over het meldings- en vergunningentraject. Dit spreekuur is iedere week op woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur (alleen op afspraak). U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0499 en vragen naar de medewerker Apv van de vakgroep Vergunningen. Of u stuurt een e-mail naar vergunningen@gembest.nl met als onderwerp 'verzoek afspraak evenementenspreekuur'. Graag in de e-mail uw naam, telefoonnummer, aard/locatie en datum evenement vermelden.

Evenementen Platform Best

Het Platform Evenementen is ingesteld om de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen en daarnaast maatregelen en voorzieningen te treffen om de faciliterende ondersteuning door de gemeente te verbeteren. Daarbij wil het platform informatie aan initiatiefnemers verstrekken om de organisatie van evenementen te vergemakkelijken en ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website www.evenementenplatformbest.nl.

Sluit het menu