Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Direct regelen

Online advies

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor uw evenement of dat een melding volstaat? Dan kunt u gebruikmaken van onze online adviestool. Laat u adviseren

Evenementenvergunning aanvragen of -melding doen

Bent u er 100% zeker van welke vergunningen, ontheffingen of melding u nodig heeft? Dan kunt u online de Evenementenvergunning of -melding regelen. De bijlagen (PDF, 29.1 kB) kunt u ook digitaal versturen. Let erop dat u van tevoren alle bijlagen digitaal beschikbaar heeft. Om de aanvraag of melding voor uw evenement digitaal in te dienen, heeft u een DigiD of E-herkenning nodig.

Indieningstermijnen

Voor een evenementenmelding geldt een meldingstermijn van minimaal 4 weken van tevoren. Voor een evenementenvergunning geldt een aanvraagtermijn van 12 weken of 6 maanden.

Prijs

De kosten en de indieningstermijn hangen samen met de risico’s die aan uw evenement zijn verbonden. Om de kosten en de aanvraagtermijn te bepalen, moet u een risicoscan (PDF, 24.7 kB) van het evenement doen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement gelden de volgende tarieven:

  • Evenement met verhoogd risico: € 7.764,75
  • Evenement met een gemiddeld risico: €  978,45
  • Evenement met laag risico: € 108,60

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebest.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0499.

Evenementen Platform Best

Het Platform Evenementen is ingesteld om de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen en daarnaast maatregelen en voorzieningen te treffen om de faciliterende ondersteuning door de gemeente te verbeteren. Daarbij wil het platform informatie aan initiatiefnemers verstrekken om de organisatie van evenementen te vergemakkelijken en ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website www.evenementenplatformbest.nl.

Sluit het menu