Inrit of uitrit aanleggen

Wilt u een inrit (of uitrit) aanleggen? Dan heeft u een vergunning nodig. We kijken vooraf graag met u mee naar de mogelijkheden, zodat de aanvraag van de vergunning soepel verloopt.

Beoordeling en voorwaarden

Wij beoordelen de aanvraag op meerdere aspecten en voorwaarden. Zo kijken we naar onder andere:

  • Of er geen (openbare) parkeerplek verloren gaat door het aanleggen van de inrit
  • Of er geen bomen of groen verloren gaan door het aanleggen van de inrit
  • Of de verkeersveiligheid behouden blijft
  • Of er openbare voorzieningen (lantaarnpalen, verkeersborden etc.) verplaatst moeten worden

Voor een inrit gelden ook andere voorwaarden. Denkt u hierbij aan de afmetingen van de inrit, dat een tweede inrit bij een woning niet mogelijk is en dat parkeren in voortuinen niet toegestaan is. Deze en alle andere voorwaarden vindt u in onze beleidsregels voor het aanleggen van inritten.

Informatie (vooraf)

Voordat u een vergunning aanvraagt, kijken we graag met u mee naar de mogelijkheden. Voor het aanleggen van een inrit gelden verschillende regels en voorwaarden en elke situatie is anders. Zo is het mogelijk dat uw buren wel een inrit mogen aanleggen, maar u niet. Daarom kijken we graag vooraf samen met u of een inrit mogelijk is.

Wilt u vooraf informatie of de door u gewenste inrit mogelijk is, stuur dan een e-mail naar vergunningen@gembest.nl. Geef in uw bericht het volgende aan:

  • Dat het gaat om een verzoek om informatie over een inrit
  • Het adres van de woning waar u de inrit wilt
  • Een tekening/schets met daarop de locatie van het huis en de inrit, de weg waarop de inrit aansluit, de afmetingen van de inrit
  • Voeg een foto toe van de locatie van de inrit en de directe omgeving
  • Nadat u het verzoek heeft gestuurd, reageren wij binnen 2 à 3 weken of de inrit mogelijk is. Een verzoek om informatie is gratis en voorkomt dat u een vergunning aanvraagt die niet verleend kan worden.

Let op: dit verzoek om informatie is géén vergunningaanvraag!

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Vergunningaanvraag voor een inrit

Een omgevingsvergunning voor een inrit moet u aanvragen via het Omgevingsloket.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de Apv, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Prijs

U betaalt legeskosten voor het behandelen van de aanvraag. Deze kosten zijn € 380,30. De kosten voor de aanleg van de inrit zijn voor de aanvrager van de vergunning. Binnen de bebouwde kom legt de gemeente de door u aangevraagde inrit aan en u ontvangt hiervoor een rekening. De inritten buiten de bebouwde kom mogen zelf worden aangelegd. Hiervoor zijn aparte voorwaarden in de vergunning opgenomen.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u een bericht sturen naar vergunningen@gembest.nl of bellen naar 14 0499.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.