Lees pagina voor

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een gebruiksmelding indienen. Dit doet u via het Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een externe website).

Regels brandveilig gebruik

Gebruikt u een gebouw waarin veel mensen samenkomen of zorg wordt verleend? Dan moet het gebouw brandveilig zijn. Bekijk de regels (Deze link gaat naar een externe website) in hoofdstuk 6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wanneer een gebruiksmelding?

De gebruiksmelding dient u in via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Doe dit ten minste 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken. Er worden geen leges geheven voor een gebruiksmelding.

Voor bepaalde activiteiten die niet in een gebouw, maar in de openlucht of in een tent plaatsvinden, gelden basisregels voor brandveiligheid. Bekijk meer informatie hierover op de pagina 'Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen'.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit en eventueel opgelegde nadere eisen voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.