Kennisgeving incidentele festiviteiten

Een horeca-inrichting of sportinrichting moet zich houden aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. Enkele keren per jaar mag er van die normen worden afgeweken. Bijvoorbeeld met livemuziek of tijdens een sportactiviteit. U moet dit dan wel melden bij de gemeente.

Soorten festiviteiten/activiteiten:

  • Een muziekfestiviteit met geluidsniveau op gevel woningen van maximaal 75dB(A) en 85 dB(C). Toegestaan tot einde avond. Maximaal 5 keer per jaar.
  • Een kleinschalige muziekfestiviteit met geluidsniveau op gevel woningen van maximaal 60 dB(A). Toegestaan tussen 12.00-19.00 uur. Maximaal 12 keer per jaar.
  • Sportactiviteit met geluidsniveau op gevel woningen van maximaal 60 dB(A). Toegestaan tussen 9.00-19.00 uur. Maximaal 10 keer per jaar.
  • Sportactiviteit waarbij de verlichting na 23.00 uur aan wordt gehouden. Maximaal 12 keer per jaar.

U moet hiervoor uiterlijk 3 weken vooraf een kennisgeving indienen met het formulier Kennisgeving incidentele festiviteiten (PDF, 203.6 kB).

Regels

Combinatie met evenementenvergunning

Let op: organiseert u een festiviteit? Dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een tapontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Deze kunt u gelijktijdig aanvragen.

Collectieve festiviteiten 2023

Vindt uw festiviteit plaats op een datum, die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit? Dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. De volgende dagen zijn voor 2023 aangewezen als collectieve feestdagen:

Carnaval 17 t/m 21 februari 2023
Koningsnacht 26 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Braderie Wilhelminadorp (deelgebied Wilhelminadorp) 21 mei 2023
Kermis Best (deelgebied Centrum) 30 juni t/m 5 juli 2023
Oudjaarsnacht 31 december 2023

Bekijk de uitgebreide informatie hierover in het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023 (PDF, 71.7 kB).

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de APV, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.