Kennisgeving incidentele festiviteiten

Wilt u een (sport)festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit gaat overschrijden (bijvoorbeeld een optreden met livemuziek)? Dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt dan een ontheffing krijgen om maximaal 10 keer per jaar een festiviteit te organiseren waarbij verruimde geluidsnormen gelden.

Aanvragen

U kunt een kennisgeving indienen met het formulier Kennisgeving incidentele festiviteiten (PDF, 86.3 kB). Dit doet u minimaal 4 weken voor de festiviteit. Alleen de milieuvergunninghouders van sportaccommodaties kunnen een kennisgeving incidentele sportfestiviteit indienen.

Prijs

De kosten voor de ontheffing van de geluidsnormen (die u krijgt door de melding) zijn € 68,00.

Combinatie met evenementenvergunning

Let op: organiseert u een festiviteit, dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig, bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een onteffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawetvergunning. Als u tegelijk met de kennisgeving incidentele festiviteit een evenementenvergunning aanvraagt, moet u de kennisgeving voor de incidentele festiviteit 12 weken van tevoren indienen voor evenementen met weinig risico en 6 maanden van tevoren voor evenementen met een groot risico.

Collectieve festiviteiten

Vindt uw festiviteit plaats op een datum die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit? Dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. De volgende dagen zijn voor 2018 aangewezen als collectieve feestdagen:

 • Carnaval - 10 tot en met 13 februari 2018 (13 februari 2018 tot 0.00 uur)
 • Koningsnacht - 26 april 2018
 • Koningsdag - 27 april 2018
 • Braderie Wilhelminadorp - deelgebied Wilhelminadorp - : 13 mei 2018
 • Kermis Best - deelgebied Centrum - : 29 en 30 juni, 1, 2 en 3 juli 2018
 • Oudjaarsnacht - 31 december 2018

Bekijk de uitgebreide informatie hierover in het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2018 (PDF, 166.6 kB).

Regels

De regels voor een kennisgeving incidentele (sport)festiviteiten vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.3 en 4.4.
De belangrijkste regels zijn:

 • Bij een incidentele festiviteit moet u voldoen aan een geluidnorm van 80 dB(A) op het dichtstbijgelegen geluidgevoelige object en bij sportactiviteiten maximaal 60 db(A).
 • Voor festiviteiten die binnen het horecapand plaatsvinden, geldt de reguliere sluitingstijd. Ramen en deuren moeten gesloten zijn; u mag wel mensen in en uit laten.
 • De verruimde geluidsnorm geldt tot 00.30 als de festiviteit op het terras plaatsvindt of als de deuren en ramen van het pand geopend zijn.
 • Ook voor een festiviteit in een niet-horecainrichting geldt een eindtijd van 00.30 uur.
 • Bij sportfestiviteiten moet u voor 9.00 en vanaf 19.00 uur weer voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.
Sluit het menu