Kennisgeving incidentele festiviteiten

Wilt u in een inrichting die te maken heeft met het Activiteitenbesluit (type A of B) een (sport)festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit gaat overschrijden (bijvoorbeeld een optreden met livemuziek)? Dat mag 5 keer per jaar en bij sportaccommodaties 10 keer. U moet dit wel melden bij de gemeente.

U mag maximaal 5 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij verruimde geluidsnormen gelden. Voor sportaccommodaties geldt een maximum van 10 incidentele sportfestiviteiten per jaar en hier mag 12 keer per jaar de verlichting langer aan blijven dan normaal. 

U kunt een kennisgeving indienen met het formulier Kennisgeving incidentele festiviteiten (PDF, 106.4 kB). Dit doet u minimaal 3 weken voor de festiviteit. Ook voor het langer aan houden van de verlichting en verruimde openingstijden bij een sportactiviteit bij een sportaccommodatie kunt u dit formulier gebruiken. 

Regels

De regels voor een kennisgeving incidentele (sport)festiviteiten vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 4:3 en 4:4.
De belangrijkste regels zijn:

  • Bij een incidentele festiviteit moet u voldoen aan een geluidnorm van 75 dB(A) en 85 db(C) op het dichtstbijgelegen geluidgevoelige object en bij sportactiviteiten maximaal 60 db(A).
  • Voor festiviteiten die binnen het horecapand plaatsvinden, geldt de reguliere sluitingstijd. Ramen en deuren moeten gesloten zijn; u mag wel mensen in en uit laten.
  • De verruimde geluidsnorm geldt tot 00.30 uur als de festiviteit op het terras plaatsvindt of als de deuren en ramen van het pand geopend zijn.
  • Ook voor een festiviteit in een niet-horecainrichting geldt een eindtijd van 00.30 uur.
  • Bij sportfestiviteiten moet u voor 9.00 en vanaf 19.00 uur weer voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

Combinatie met evenementenvergunning

Let op: organiseert u een festiviteit? Dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Deze kunt u gelijktijdig aanvragen.

Collectieve festiviteiten 2022

Vindt uw festiviteit plaats op een datum die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit? Dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. De volgende dagen zijn voor 2022 aangewezen als collectieve feestdagen:

Koningsnacht 26 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Braderie Wilhelminadorp 22 mei 2022
Kermis Best (deelgebied Centrum) 1 t/m 6 juli 2022
Oudjaarsnacht 31 december 2022

Bekijk de uitgebreide informatie hierover in het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2022.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de Apv, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.