Bomen: kappen en afstand tot erfgrens

Binnen de gemeente Best mag u een groot aantal bomen op uw eigen terrein kappen zonder vergunning. In een aantal gevallen heeft u wel een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig. Ook zijn er regels voor de afstand van bomen tot de erfgrens.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. De aanlegvergunning heet een 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden'.

Let op! Inwoners en ondernemers in Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik kunnen te maken krijgen met andere regels uit de APV, omdat in dit gebied een omgevingsplan geldt. Bekijk de uitgebreide informatie over de regels uit het Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik.

Lijst bijzondere bomen

U heeft een omgevingsvergunning nodig als de boom die u wilt kappen op de lijst bijzondere bomen staat. U mag de bomen op deze lijst niet kappen. Van die regel kunnen we afwijken als de bomen ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er moet dan wel onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.

Relevante wetgeving

In de Algemene Plaatselijke Verordening Best vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen. Kijkt u hiervoor in hoofdstuk 4, afdeling 3 onder de artikelen 4.10 tot en met 4.12.

Afstand bomen tot de erfgrens

De afstand van bomen tot de erfgrens van de buren mag maximaal 0,5 meter zijn. Dit gemeten vanaf het midden van de voet van de boom. Tenzij de buren toestemming verlenen om de bomen op kortere afstand te hebben. Heggen en heesters mogen tegen de erfgrens staan. Dit is geregeld in artikel 4:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Best.

Prijs

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom, betaalt u voor de aanvraag € 128,55.

Vragen?

Heeft u vragen? Of twijfelt u of een vergunning nodig is? U kunt dit navragen bij de vakgroep Vergunningen en Omgevingskwaliteit via vergunningen@gembest.nl of door te bellen naar 14 0499.