Melding activiteiten omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik

In het omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik (HSL) staan de regels voor  inwoners en ondernemers in dit gebied. Een aantal activiteiten in de openbare ruimte kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via een meldingsformulier.

Direct regelen

Ondernemers kunnen inloggen met e-herkenning.

Lees de informatie over de geplande activiteit in het omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik (HSL) goed door voordat u begint aan de melding. Zodat u kunt motiveren waarom u de melding doet. Zorg er ook voor dat u een situatieschets klaar hebt die u kunt meesturen als bijlage.

Boom kappen

 • Volgens het omgevingsplan HSL is het kappen van bomen op particuliere grond direct toegestaan tenzij de boom op de lijst van beschermde bomen staat. In dat laatste geval moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Voor bomen in de openbare ruimte gelden andere regels. Deze vindt u in artikel 14.1.1 en 14.1.2 en de toelichting hierop van het omgevingsplan HSL.
 • Blijkt uit het omgevingsplan dat er een omgevingsvergunning nodig is, bekijk dan deze informatie over bomen kappen.

Werkzaamheden aan een weg

 • Werkzaamheden in opdracht van de gemeente of voor een laadpaal voor elektrische auto’s mag u direct uitvoeren zonder melding.
 • Volgens artikel 16.1.2 van het omgevingsplan HSL moet u een melding indienen voor alle overige werkzaamheden aan een weg via het meldingsformulier. De afmetingen van de weg dienen te (blijven) voldoen aan de minimale eisen uit de CROW. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw melding van de gemeente.

Inrit of uitrit aanleggen

 • Volgens het omgevingsplan HSL moet u voor het maken van een uitweg of het veranderen van een bestaande uitweg naar de weg een melding indienen met het meldingsformulier. Kijk voor de regels waaraan een uitweg moet voldoen in artikel 16.2.2 van het omgevingsplan HSL. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw melding van de gemeente.
 • Voor de te maken parkeerplaats op uw eigen terrein gelden daarnaast de regels uit artikel 15.1.1 van het omgevingsplan HSL.

Plaatsen van een container, hoogwerker of stellage
Plaatsen uitstalling of reclame-uiting (winkel)bedrijf

 • Volgens artikel 18.1.1 van het omgevingsplan HSL is het plaatsen van voorwerpen en stoffen zoals vlaggen, wimpels, vlaggenstokken, zonneschermen op of aan de weg, of voorwerpen en stoffen die u noodzakelijkerwijs kortstondig op de weg brengt voor laden en lossen direct toegestaan als er 1,5 meter op de stoep of straat overblijft. Van belang is dat u geen gevaar of hinder veroorzaakt voor personen, goederen of verkeer of de bereikbaarheid en/of doorgang voor hulpdiensten niet hindert.
 • Voor het plaatsen van containers, hoogwerkers en stellages en voor uitstallingen en reclameuitingen vanwege winkels of bedrijven, moet u een melding doen via het meldingsformulier. U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw melding van de gemeente en of er voorschriften worden gesteld aan de gewenste uitstalling.

Realiseren van reclame

 • Het realiseren van onverlichte reclame op of aan een pand is direct toegestaan als u voldoet aan de regels uit artikel 19.1.1 van het omgevingsplan HSL.
 • De reclame mag nooit de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen of ernstige hinder veroorzaken voor de omgeving.
 • Aankondigingen van tijdelijke aard die voldoen aan de regels van artikel 19.1.2 van het omgevingsplan HSL moeten gemeld worden via het meldingsformulier. U ontvangt binnen 2 weken een reactie op uw melding van de gemeente.
 • Voor alle andere reclame-uitingen op of aan een pand vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.

Evenement organiseren

 • Volgens het omgevingsplan HSL kunt u voor het organiseren van een evenement een melding indienen via het meldingsformulier als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Er kunnen niet meer dan 1000 deelnemers/ bezoekers (gelijktijdig) aanwezig zijn.
  • De eindtijd van een evenement in een tent of in de buitenlucht is maximaal 00.30 uur.
  • De eindtijd van een evenement in een pand niet zijnde een horecabedrijf, sportinrichting, welzijnsaccommodatie of buurthuis is maximaal 00.30 uur.
  • De Oude Rijksweg, Raadhuisstraat en de Stoelenmatter worden niet afgesloten.

Voor evenementen die met een melding kunnen volstaan gelden daarnaast de voorschriften uit artikel 20.1.1 van het omgevingsplan HSL.

Organiseren incidentele festiviteit in een inrichting

 • Het is voor een inrichting toegestaan maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en de regels aangaande onversterkte muziek uit de APV niet van toepassing zijn.
 • Volgens artikel 20.2.1 van het omgevingsplan HSL moet u hiervoor ten minste 3 weken voor aanvang van de festiviteit een melding indienen via het meldingsformulier. U ontvangt binnen 3 weken een reactie op uw melding van de gemeente.

Realiseren van een inzamelvoorziening

Volgens artikel 21.1.1 is het realiseren van een inzamelvoorziening binnen het functiegebied ‘Verkeer- Openbaar gebied’ direct toegestaan.

Realiseren van een gedenksteen

Voor het realiseren van een gedenksteen moet u een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aanvragen. De aanvraag moet voldoen aan de regels uit artikel 23.1.1 van het omgevingsplan HSL.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.