Bouwmelding

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw.

Direct regelen

De toezichthouder van de gemeente bepaalt dan in overleg met u wanneer hij de bouw komt controleren.

Bouwfases

Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u wanneer u van start gaat met de volgende bouwfases:

  • Bouwwerkzaamheden starten
  • Grondverbeteringswerkzaamheden
  • Aanbreng funderingspalen/fundering
  • Storten beton (vloer en wanden)
  • Melding dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn

Melden

U kunt een bouwmelding doen met het (digitale) formulier Bouwmeldingen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente.

Prijs

Gratis

Sloopmelding doen

Gaat u iets slopen? Dan moet u in veel gevallen een sloopmelding doen. Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.