Bouwmelding

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw.

Direct regelen

De toezichthouder van de gemeente bepaalt dan in overleg met u wanneer hij de bouw komt controleren.

Bouwfases

Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u wanneer u van start gaat met de volgende bouwfases:

  • Bouwwerkzaamheden starten
  • Grondverbeteringswerkzaamheden
  • Aanbreng funderingspalen/fundering
  • Storten beton (vloer en wanden)
  • Melding dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn

Melden

U kunt een bouwmelding doen met het (digitale) formulier Bouwmeldingen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente.

Prijs

Gratis

Sloopmelding doen

Gaat u iets slopen? Dan moet u in veel gevallen een sloopmelding doen. Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.