Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig. Kabel-, nuts- en telecombedrijven kunnen kleine werkzaamheden zonder extra vergunning online melden via het systeem MOOR.

Aanvragen

De gemeente Best maakt voor het verlenen van graafvergunningen en voor het melden en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning aanvragen of werkzaamheden melden? Ga dan naar https://mijn.moorwerkt.nl. Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via (088) 23 44 710 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Regels

De regels voor een kabels- en leidingenvergunning vindt u in de:
Telecommunicatiewetgeving
Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu