Lees pagina voor

Vergunning graafwerk kabels en leidingen

Voor het leggen van kabels en leidingen en alle andere graafwerkzaamheden in openbare grond heeft u altijd een graafvergunning nodig. U moet hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning aanvragen. Kabel-, nuts- en telecombedrijven kunnen kleine werkzaamheden zonder extra vergunning online melden via het systeem MOOR.

Aanvragen

De gemeente Best maakt voor het verlenen van graafvergunningen en voor het melden en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning aanvragen of werkzaamheden melden? Ga dan naar https://mijn.moorwerkt.nl (Deze link gaat naar een externe website). Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via (088) 23 44 710 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Regels

De regels voor een kabels- en leidingenvergunning vindt u in de: