Lees pagina voor

Ontheffing openingstijden winkels

Alle winkels mogen op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur open zijn, en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 18.00 uur. Winkeliers bepalen zelf in hoeverre ze hier gebruik van maken. U kunt een ontheffing aanvragen voor een extra incidentele openstelling.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost: € 134,60.

Ontheffing aanvragen

Individuele winkeliers kunnen een ontheffing voor een extra openstelling aanvragen. U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken voor de gewenste extra openstelling aan en vermeldt daarbij:

U stuurt uw aanvraag voor de gewenste extra openstelling naar: Gemeente Best, ter attentie van de Vakgroep Vergunningen en Omgevingskwaliteit, Postbus 50, 5680 AB Best of per mail naar vergunningen@gembest.nl.

Regels

De regels voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet vindt u in de Winkeltijdenwet (Deze link gaat naar een externe website) en Winkeltijdenverordening gemeente Best (Deze link gaat naar een externe website).

Winkels gesloten

Op de volgende zon- en feestdagen moeten de winkels gesloten zijn: