Collecte

In onze gemeente is geen vergunning nodig om te mogen collecteren of inzamelen. Op landelijk niveau hebben de grote goededoelenorganisaties hun collectes op elkaar afgestemd.

Landelijk collecterooster

De collecteperioden van de erkende landelijke goede doelen zijn op elkaar afgestemd. Dit regelt het centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Regionale of lokale collectes kunnen het beste in de vrije periodes tussen de landelijke collectes in plaatsvinden. Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster.

Collecte bij u aan de deur

Komt er iemand collecteren bij u aan de deur of op straat, dan kunt u de collectant vragen naar een legitimatiebewijs van de betreffende stichting of organisatie. Op het landelijke collecterooster kunt u zien voor welk landelijk goede doel die week gecollecteerd wordt. Voor niet-landelijke collectes is dit rooster er niet. Omdat er geen vergunning nodig is, heeft de gemeente ook geen informatie over niet-landelijke collectes.