Collecte

Wilt u met uw organisatie collecteren of inzamelen, dan heeft u geen gemeentelijke vergunning of ontheffing nodig. U regelt het met het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Als iemand bij u komt voor een collecte kunt u om een bewijs van het CBF vragen.

Zelf een collecte houden

Alle grote goededoelenorganisaties stemmen zelf hun collecteperioden op elkaar af. Dit regelt het centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster. Regionale of lokale initiatieven kunnen in de rustperiodes tussen deze landelijke collectes in plaatsvinden. Hiervoor is niet langer een vergunning van de gemeente nodig. Wilt u in de gemeente Best collecteren of inzamelen dan moet uw organisatie zelf een CBF-keur of een verklaring van steunwaardigheid aanvragen bij het CBF.

Collecte bij u aan de deur

Komt er iemand collecteren bij u aan de deur of op straat, vraag de collectant dan altijd naar een legitimatiebewijs van de betreffende stichting of organisatie. Kent u de organisatie niet, vraag dan of de collectant kan aantonen dat deze een CBF-keur of een verklaring van steunwaardigheid van het CBF heeft.

Sluit het menu